0

WYMIANY / REPLACEMENT

WYMIANA TOWARÓW 

Klient będący konsumentem, ma prawo do wymiany zakupionych towarów w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki 

Wymiana towarów, dla swojej ważności, wymaga od klienta pisemnego oświadczenia o chęci wymiany oraz wysłanie wymienianego towaru i dowodu jego zakupu na adres: 

HMBD STUDIO

Piłsudskiego 117, 34-600 Limanowa, Poland, mail: [email protected], tel. 696026815

proszę o dopisanie na kopercie WYMIANA

Konsument jest zobowiązany do odesłania zakupionego towaru w stanie niezmienionym.

Zwrócony towar musi pozostać w stanie niezmienionym, towary które będą posiadały ślady od pokładów, pudrów z brokatem, antyperspirantów, perfum lub śladów biologicznych nie zostaną zaakceptowane do wymiany oraz zostaną odesłane do klienta na jego koszt.

Bardzo prosimy przymierzać stroje lub sukienki na czysta skore oraz bieliznę.

Prawo do wymiany produktu nie przysługuje konsumentowi w wypadkach świadczeń o jego właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą. Oznacza to, że Sprzedawca nie ma obowiązku wymiany towaru wykonanego na zamówienie klienta lub na życzenie klienta zmodyfikowanego. 

 

 

REPLACEMENT OF GOODS

A customer has the right to exchange purchased goods within 14 days from the date of delivery 

Exchange of goods, for its validity, requires from the customer a written statement about the willingness to exchange and sending the replaced goods and proof of its purchase to the following address: 

HMBD studio

Piłsudskiego 117, 34-600 Limanowa, Poland

add note  REPLACEMENT

The consumer is obliged to return the purchased goods unchanged.

The right to exchange the product shall not be granted to the consumer in the case of benefits with its properties determined by the consumer in the order placed by him or closely related to his person. This means that the Seller is not obliged to exchange the product made at the customer's order or at the request of the modified customer

The customer bears the direct costs of replacing the products.

The cost of replacing products depends on country and is the same as cos of shipping from the order.