BLACK WEEK SALE 2023

Regulamin promocji BLACK WEEK SALE 2023


Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Promocji „Black Week Sale”
 • Promocja „Black Week Sale”, zwana dalej „Promocją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firmę HMBD.studio zwaną dalej „Organizator”.
 • Promocja będzie trwała od dnia 20.11.2023 r. od godziny 00:00 do 26.11.2023 do godziny 23:59
 • Aby skożystać z promocji kupujący musi użyć kodu promocyjnego "BLACK30" aby skożystać z 30% rabatu na wybrane produkty
 • Promocja organizowana jest w Sklepie Internetowym https://www.hmbd.studio/

Zasady Promocji

 • Zniżka przysługuje Klientom hmbd.studio, którzy spełnią łącznie powyższe warunki i dokonają zakupu produktów z zakładki HMBD SWIM  użwywając kodu: "BLACK30"
 • Promocja „Black Week Sale” nie łączy się z innymi promocjami i przecenionymi produktami.
 • Czas realizacji zamówień złożonych podczas Black Week Sale wynosi od 5 do 15dni roboczych.

 Reklamacje

 • Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji, co do niezgodności Promocji z niniejszym Regulaminem Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected] 
 • Organizator rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania oraz powiadomi o jej rozstrzygnięciu. Pisemna reklamacja Uczestnika powinna zawierać imię i nazwisko, dokładny adres oraz podpis Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pocztą elektroniczną bądź telefonicznie. 
 • W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa. 
 • Regulamin Promocji dostępny jest na stronie internetowej HMBD.studio
 • Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2023 r.